W dbałości o bezpieczeństwo pracownika.


Tworzenie stanowisk pracy, na których panują bezpieczne warunki, to podstawowe zadanie każdego pracodawcy. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością najwyższą, dlatego przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych jest przedmiotem troski pracodawców, służb BHP, związków zawodowych oraz zewnętrznych instytucji powołanych do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy.
Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającym nowego pracownika jest przeszkolenie go w zakresie przepisów bezpieczeństwa. Wstępne szkolenie BHP każdy pracownik przechodzi zazwyczaj w pierwszym dniu pracy. W skład szkolenia wchodzi instruktaż ogólny szkolenia bhp poznań, informacje o udzielaniu pierwszej pomocy oraz instruktaż stanowiskowy. Ten ostatni najczęściej prowadzą mistrzowie zawodu, którzy dokładnie opiszą i pokażą nowemu pracownikowi na czym polegać ma ich praca i przy tym zwrócą uwagę na aspekty BHP charakterystyczne dla danego stanowiska.
Po kilku miesiącach pracy, przed upływem pierwszego roku od chwili zatrudnienia, pracownicy kierowani są na szkolenia okresowe, Ten typ szkoleń ma poszerzyć wiedzę uzyskaną podczas wstępnego instruktażu.
Szkolenia okresowe powtarza się co kilka lat (3-6 w zależności od zajmowanego stanowiska).
Jeśli pracownik zmieni stanowisko, albo zakład pracy ponownie musi przejść obydwa rodzaje szkoleń.
Zobacz również polecane kurtyny spawalnicze – ceny producenta