W dbałości o bezpieczeństwo pracownika.

Tworzenie stanowisk pracy, na których panują bezpieczne warunki, to podstawowe zadanie każdego pracodawcy. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością najwyższą, dlatego przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych jest przedmiotem troski pracodawców, służb BHP, związków zawodowych oraz zewnętrznych instytucji powołanych do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy. Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającym nowego pracownika jest przeszkolenie go w zakresie […]